Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/12/2006
Начало - 13.00 часа

I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно реализирането на извънкласни дейности в българските училища и ефективността на използване на средствата, отделени за тях в бюджета на Министерството на образованието и науката за 2006 година.


II. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно условията на труд на социалните работници на Министерството на труда и социалната политика в гр. Пловдив.
2. Въпрос от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА относно злоупотреби при предоставяне на твърдо гориво на социално слаби граждани.


III. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно отношението на редица членове на Европейския парламент към развитието на ядрената енергетика в България и състоянието на АЕЦ "Козлодуй".

На основание чл. 78, ал. 3 и 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на 3 въпроса от народните представители Иван Сотиров, Павел Шопов, и Иван Николаев Иванов;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Стела Банкова;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин и министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Общ брой: 13 ( писмени: 3 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 2
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 2 ( писмени: 0 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно мерки за справяне с проявите на детска агресия (връчен на 01.12.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно инвестициите на Република България в концесиите за проучване и добив на нефт в Либия и актуалното състояние на въпросната концесия (връчен на 08.12.2006).
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно мерки за справяне с проявите на детска агресия в българското училище (връчен на 08.12.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно енергийните суровини, използвани за производство на електроенергия в страната през 2005 г (връчен на 08.12.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно писмо на кмета на община Ботевград, г-н Георги Георгиев за липсата на отопление в държавното училище ТПГ "Стамен Панчев" - гр. Ботевград (връчен на 08.12.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно утвърдения от министъра на образованието и науката държавен план-прием в общинските и държавни училища за учебната 2006/2007 г. за училищата в гр. Чирпан (връчен на 08.12.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно евентуален внос на електроенергия в страната (връчен на 08.12.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно прилагане на чл. 7 от ЗСП за деца и чл. 17 от ППЗСПД и възникнали проблеми в Плевенска област по повод Постановление № 223 (връчен на 08.12.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно постъпленията във център "Фонд за лечение на деца" (връчен на 08.12.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно санаториалното обслужване на ветераните от войните (връчен на 08.12.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно лечението на болните от Паркенсон български граждани (връчен на 08.12.2006).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 08.12.2006 на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно реализирането на извънкласни дейности в българските училища и ефективността на използване на средствата, отделени за тях в бюджета на Министерството на образованието и науката за 2006 година.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 08.12.2006 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно условията на труд на социалните работници на Министерството на труда и социалната политика в гр. Пловдив.
Устен отговор в заседанието на 08.12.2006 на въпрос на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА относно злоупотреби при предоставяне на твърдо гориво на социално слаби граждани.

Форма за търсене
Ключова дума