Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/01/2014
Парламентарен контрол - 11 часа

I. Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ относно приоритетите, които правителството ще следва в следващия програмен период по регионално развитие и трансгранично сътрудничество.

II. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно капиталови разходи на Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура и Окръжна прокуратура, град Кюстендил.

2. Питане от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ относно разпределението на средства от програмния период 2014 - 2020 г. по оперативни програми.

3. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политиката за комуникация с европейските контролни органи.

III. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно връщане на суми, изплатени на гранични полицаи, командировани в Елхово.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА относно система за видеонаблюдение на гр. Варна и гр. Аксаково и осигуряване на финансови средства за дофинансиране на стойността на договора за видеонаблюдение.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ и ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ относно зачестил и нараснал ръст на противозаконно отнемане на автомобили.

4. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно нападение над български гражданин.

IV. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно предвидени средства за хора с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политика за социално подпомагане на социално слаби лица, за покриване на сметки за водоснабдяване.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.

V. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нарушения в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

4. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно тежкото финансово състояние на "Мини Марица-Изток" ЕАД.

5. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно функционирането на Българската енергийна борса.

6. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи за обекти, по проект "Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 2013)" в общ. Ветрино, обл. Варна.

7. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

VI. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно осигуряване на финансов ресурс за инвестиционното проектиране.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение.

3. Питане от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

4. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно обследване на всички големи търговски центрове в страната - молове, шопинг центрове и търговски обекти.

VII. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ относно възстановяване на брегово съоръжение - морска естакада при нос Шабла.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин.

4. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно намерение за промени, свързани с провеждането на шофьорски изпити.

5. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта на европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., версия 2.0 от 28.05.2013 г., в частта за жп транспорта.

6. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно Лот 3 на АМ "Струма".

7. Въпрос от н.п. ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС относно съгласуване на разработването на графиците за движението на пътническите влакове от НКЖИ с общините и областните управители в интерес на техните граждани.

VIII. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно изпълнение на решение на Народното събрание.

IX. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

2. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

X. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование, при подготовка на учители.

4. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на учебните програми от I до XII клас.

XI. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно наличието на недекларирани сметки на български граждани в швейцарски банки.

XII. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно изпълнение на актуализирания бюджет на Министерството на отбраната.

XIII. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

3. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

5. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно текущ ремонт на участъци от автомагистрала "Хемус".

На основание чл. 90, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова - на въпрос от народния представител Волен Сидеров;

- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на въпрос от народния представител Десислав Чуколов.

На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:

- въпрос от народния представител Страхил Ангелов към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;

- 3 питания от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;

- въпрос от народния представител Страхил Ангелов към министъра на околната среда и водите Искра Михайлова;

- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;

- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на земеделието и храните Димитър Греков, и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.Общ брой въпроси -33

Общ брой питания – 10

Общ брой въпроси и питания – 43

Необходимо парламентарно време – 7 часа и 27 мин.
Връчени писмени отговори:

Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно изпълнение на решение на Народното събрание (връчен на 17 януари 2014 г.).

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Техническа помощ 2007 - 2013 г." (връчен на 17 януари 2014 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно получен сигнал от служител на РУП - Червен бряг за неправомерни опити за отстраняването му от работа (връчен на 17 януари 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно приходи от търговията на квоти с емисии на парникови газове (връчен на 17 януари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Административен капацитет 2007 - 2013 г." (връчен на 17 януари 2014 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ, относно предоставяне на освободени войскови имоти на други ведомства и общини (връчен на 17 януари 2014 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно допълнително възнаграждение на служители в Държавната администрация (връчен на 17 януари 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство (връчен на 17 януари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно възможността за промяна на критериите за включване на общини в Програмата за развитие на селските райони (връчен на 17 януари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно внесен Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (връчен на 17 януари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор рибарство 2007 - 2013 г (връчен на 17 януари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно окончателните данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г (връчен на 17 януари 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по териториалните програми Гърция-България, Румъния-България, България-Сърбия, България-Македония и България-Турция 2007 - 2013 г (връчен на 17 януари 2014 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно информация за проведени конкурси (връчен на 17 януари 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осигуряването с педагогически персонал, по смисъла на Наредба 7/2000 г., на ЦДГ "Люляче" и ОДЗ "Кокиче", общ. Ловеч, обл. Ловеч (връчен на 17 януари 2014 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно информация за процедурата за избиране на "Европейска столица на културата" (връчен на 17 януари 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, относно приоритетите, които правителството ще следва в следващия програмен период по регионално развитие и трансгранично сътрудничество.

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН, относно капиталови разходи на Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура и Окръжна прокуратура, град Кюстендил.

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на питане от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно разпределението на средства от програмния период 2014 - 2020 г. по оперативни програми.

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно политиката за комуникация с европейските контролни органи.

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно връщане на суми, изплатени на гранични полицаи, командировани в Елхово.

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА, относно система за видеонаблюдение на гр. Варна и гр. Аксаково и осигуряване на финансови средства за дофинансиране на стойността на договора за видеонаблюдение.

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ и ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ, относно зачестил и нараснал ръст на противозаконно отнемане на автомобили.

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще.

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно нарушения в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно предвидени средства за хора с увреждания.

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политика за социално подпомагане на социално слаби лица, за покриване на сметки за водоснабдяване.

Устен отговор в заседанието на 17 януари 2014 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.
Форма за търсене
Ключова дума