Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Парламентарни групи
Парламентарни групи
Нечленуващи в ПГ
0 народни представители към дата
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ