Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Пленарни заседания > Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/05/2017 - 26/05/2017
Проект за програма на Народното събрание. Предстои да бъде гласувана на заседанието в сряда.


  1. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г. (Вносител: Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, 11.5.2017 г.).
  2. Проект на решение за приемане на Вътрешни правила за работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Вносител: Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 19.5.2017 г.).
  3. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума