Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/10/2018 - 12/10/2018 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Николай Нанков, 9.10.2018 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2018 г. Приет на първо гласуване на 19.9.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Търговския закон (Вносител: Министерски съвет, 16.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2018 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносители: Николай Александров и група народни представители, 13.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 27.7.2018 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2018 г.).
 6. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Вносител: Министерски съвет, 7.9.2018 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна на писма (Вносител: Министерски съвет, 26.7.2018 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2018 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (Вносители: Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ, 4.5.2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 9.5.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 11 октомври 2018 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2018 г. Приет на първо гласуване на 19.9.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 11 октомври 2018 г.
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет, 29.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2018 г) – точка трета за четвъртък, 11 октомври 2018 г.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2018 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2018 г.) – точка първа за петък, 12 октомври 2018 г.
 13. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Искрен Веселинов, 10.10.2018 г.) – точка четвърта за четвъртък, 11 октомври 2018 г.
 14. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискване по питане на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (Вносители: Десислава Танева и група народни представители,11.10.2018 г.) - точка втора за петък, 12 октомври 2018 г.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания