Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/12/2005
Извънредно заседание - понеделник, 14.00 часа.

1.
Законопроект за ратифициране на Меморандума за постигнато споразумение между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програма за електронно обучение (eLearning) (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодба за въздушни съобщения между Правителството на Република България и Министерски съвет на Босна и Херцеговина (Вносител: Министерски съвет; 7.12.2005 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Спогодба между Република България България и Република Австрия за социална сигурност (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (Приет на първо четене на 17.11.2005 г.).

5. Второ четене на проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - продължение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания