Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/01/2017 - 13/01/2017 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия АТАКА: Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя /1396-1913/(Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.) - продължение.
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "АБВ": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Мариана Тодорова и група народни представители, 30.9.2016 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Проект за решение относно проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум (Вносители: Димитър Главчев, Десислава Атанасова и Данаил Кирилов, 14.11.2016 г.).
 4. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“, обнародвано в ДВ, бр. 28 от 6.04.2012 г. (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 13.7.2016 г.).
 5. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Български демократичен център - Народен съюз": Първо гласуване на Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Явор Хайтов и група народни представители, 14.1.2016 г.).
 6. Проект за решение относно проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум (Вносители: Димитър Главчев, Десислава Атанасова и Данаил Кирилов, 14.11.2016 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 6.10.2016 г. законопроекти с вносители: Анна Александрова, Свилен Иванов и Данаил Кирилов, 28.7.2015 г.; Данаил Кирилов, Петър Славов, Филип Попов, Чавдар Георгиев, Емил Димитров, Кирил Цочев, Мариана Тодорова, Лъчезар Никифоров, Янко Янков и Станислав Анастасов, 7.7.2016 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав (Вносител: Министерски съвет, 3.11.2016 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет, 7.11.2016 г. Приет на първо гласуване на 20.12.2016 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Общ проект изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване на 28.10.2016 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 16.6.2016 г.; Иван Вълков и Станислав Иванов, 7.10.2016 г.) – точка първа за петък, 13.1.2017 г.
 11. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. - 20 юли 2016 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 19.7.2016 г.).
 12. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. и Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г. (Вносител: Комисия за защита на конкуренцията, 26.5.2015 г. и 27.5.2016 г.) - продължение.
 13. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г. (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 20.6.2016 г.).
 14. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.“ (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 20.6.2016 г.).
 15. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Петър Славов и Мартин Димитров, 16.5.2016 г.).
 16. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Делян Добрев и група народни представители, 7.7.2016 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносител: Иван Станков, 22.12.2016 г.).
 18. Проект за решение за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание (Обн., ДВ, бр. 71 от 2016 г.) (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 12.1.2017 г.).
 19. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 между Република България и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2016 г.).
 20. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2016 г.).
 21. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносител: Министерски съвет, 31.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 12.5.2016 г.).
 22. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2016 г. Приет на първо гласуване на 21.12.2016 г.).
 23. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума