Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/01/2017 - 26/01/2017  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2016 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2016 г. Приет на първо гласуване на 16.12.2016 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров, 4.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 2.9.2016 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 16.12.2016 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2016 г. Приет на първо гласуване на 20.12.2016 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносител: Иван Станков, 22.12.2016 г. Приет на първо гласуване на 13.1.2017 г.).
  7. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет, 21.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 22.12.2016 г.).
  8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV (Вносител: Министерски съвет, 13.3.2015 г.).
Форма за търсене
Ключова дума