Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/06/2017 - 23/06/2017  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 9.6.2017 г.).
  2. Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г. (Вносител: Менда Стоянова, 13.6.2017 г.).
  3. Проекти на решения за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите (Вносител: Георги Колев – председател на Временната комисия, 20.6.2017 г.; Корнелия Нинова и Жельо Бойчев, 20.6.2017 г.).).
  4. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г. (Вносител: Комисията за защита на конкуренцията, 30.5.2017 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 5.6.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 22.6.2017 г.
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 1.6.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 22.6.2017 г.
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 2.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 14.6.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 22.6.2017 г.
  8. Парламентарен контрол – петък, 23.6.2017 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума