Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/10/2017 - 06/10/2017  1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Делян Добрев, 3.10.2017 г.).
  2. Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Цветан Цветанов и Маноил Манев, 3.10.2017 г.).
  3. Доклад на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет и проект за решение по доклада (Вносител: Временната комисия, 27.9.2017 г.).
  4. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2017 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 28.7.2017 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 22.8.2017 г.) - точка първа за петък, 6.10.2017 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта (Вносители: Весела Лечева и група народни представители, 5.7.2017 г.).
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума