Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Въпроси
Въпроси
Форма за търсене
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Ковачевци и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 в процес на обработка
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Земен и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 в процес на обработка
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Радомир и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 в процес на обработка
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Брезник и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 в процес на обработка
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Перник и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 в процес на обработка
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно Брой отпуснати инвалидни пенсии в община Трън и размер на средствата, изплатени за инвалидни пенсии за 2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 19/01/2017 в процес на обработка
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно мерки за недопускане на нова блокада на границата с Гърция от гръцки фермери Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/01/2017 в процес на обработка
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно мерки за недопускане на нова блокада на границата с Гърция от гръцки фермери Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/01/2017 в процес на обработка
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно напредък по извършване на автоматичната обратна регистрация на МПС при нова Гражданска отговорност Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 19/01/2017 в процес на обработка
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно напредък по извършване на автоматичната обратна регистрация на МПС при нова Гражданска отговорност Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 19/01/2017 в процес на обработка
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 в процес на обработка
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 в процес на обработка
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 в процес на обработка
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно дружества в сектора "търговия с петрол и петролни продукти" с най големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 в процес на обработка
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно дружества в сектора "търговия с петрол и петролни продукти" с най големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 в процес на обработка
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно дружества в сектора "търговия с петрол и петролни продукти" с най големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2017 в процес на обработка
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА Относно доставки на българско оръжие за Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства Божидар Лукарски, министър на икономиката 18/01/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Трън и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Радомир и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Ковачевци и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Брезник и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Земен и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно реализирани европроекти на територията на община Перник и размер на отпуснатите средства Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно подпомагане от МС на центъра за бездомни и нуждаещи се хора към Българската православна църква в Берлин Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 18/01/2017 в процес на обработка
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ Относно твърдения за използване на незаконни документи от Министерството на отбраната за кражба на частна собственост Николай Ненчев, Министър на отбраната 18/01/2017 неотговорено
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно какви действия са приети за събиране на задълженията от "Видахим" АД, гр. Видин към Държавна агенция "Държавен резерв и военно временни запаси" Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 18/01/2017 неотговорено
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно какви действия са предприети за събиране на задълженията от "Видахим" АД, гр. Видин към държавата Владислав Горанов, Министър на финансите 18/01/2017 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно размер на активите на "КТБ" АД към 15.01.2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 18/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно размер на активите на "КТБ" АД към 15.01.2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 18/01/2017 неотговорено
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ Относно финансиране и крайни срокове за изграждане на канализационна мрежа в кварталите на град Русе - Средна кула и Долапите Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 17/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно проблеми с профилираните паралелки по хореография в училищата Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 16/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно спешен ремонт на Кукления театър в гр. Стара Загора Вежди Рашидов, Министър на културата 16/01/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно сключените между МБДПЛР - Перник ЕООД (Профилакториум), гр. Перник и НЗОК договори по клинични пътеки за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 13/01/2017 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно повишеното електропотребление 1 - 12.01.2017 г Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/01/2017 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ Относно повишеното електропотребление 1 - 12.01.2017 г Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/01/2017 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно готовност за провеждане на машинно гласуване на приближаващите парламентарни избори Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 13/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно готовност за провеждане на машинно гласуване на приближаващите парламентарни избори Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 13/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно високи нива на замърсеност на въздуха в големите градове и особено в столицата и предприети мерки Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 13/01/2017 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно високи нива на замърсеност на въздуха в големите градове и особено в столицата и предприети мерки Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 13/01/2017 неотговорено
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ Относно числеността на полицеските органи по дирекции на администрацията в Министерството на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 12/01/2017 неотговорено
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА Относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.) Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 отговорено
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ Относно компенсации за българските граждани и отнемане лицензите на енергийните доружества, поради несправяне с доставките на електрическа енергия Теменужка Петкова, министър на енергетиката 11/01/2017 неотговорено
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ Относно концесиониране на морските плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 11/01/2017 неотговорено
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ Относно стойността на построените спортни зали и съоръжения Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 11/01/2017 неотговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно умъртвените четири 7-месечни коня и две кучета от ОДБХ - София област Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/01/2017 неотговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно умъртвените четири 7-месечни коня и две кучета от ОДБХ - София област Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/01/2017 неотговорено
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ Относно актуализация на избирателните списъци Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно брой новосъздадени и закрити училища през последните 14 години Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 11/01/2017 неотговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно Правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т., които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 11/01/2017 неотговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно Правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т., които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 11/01/2017 неотговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т. , които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/01/2017 неотговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т. , които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/01/2017 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно финансовото състояние на НДК Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 11/01/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ Относно глобите налагани към ТЕЛК Петър Москов, Министър на здравеопазването 11/01/2017 неотговорено
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно работата по седемте оперативни програми от втория програмен период 2014 - 2020 Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 11/01/2017 неотговорено
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно ремонт и рехабилитация на път ІІІ-112, част от трасето свързващо гр. Видин с гр. София Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 оттеглен
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно ремонта и рехабилитацията на държавната пътна мрежа на територията на Смолянска област Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно изпълнението на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., проектна ос 1 и проектна ос 2 Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/01/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно финансирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България Владислав Горанов, Министър на финансите 11/01/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 10/01/2017 неотговорено
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ Относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 10/01/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно мерки за овладяване на огнищата на инфлуенца по птиците и изплащане на компенсации на засегнатите стопани Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 10/01/2017 неотговорено
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ Относно мерки за овладяване на огнищата на инфлуенца по птиците и изплащане на компенсации на засегнатите стопани Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 10/01/2017 неотговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно основания за удостояване с награда "Златен век" на г-н Димитър Иванов, последния началник на VI отдел от VІ управление на Държавна сигурност и на г-н Стефан Цанев, български драматург, поет и писател Вежди Рашидов, Министър на културата 10/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно основания за удостояване с награда "Златен век" на г-н Димитър Иванов, последния началник на VI отдел от VІ управление на Държавна сигурност и на г-н Стефан Цанев, български драматург, поет и писател Вежди Рашидов, Министър на културата 10/01/2017 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно основания за удостояване с награда "Златен век" на г-н Димитър Иванов, последния началник на VI отдел от VІ управление на Държавна сигурност и на г-н Стефан Цанев, български драматург, поет и писател Вежди Рашидов, Министър на културата 10/01/2017 неотговорено
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно липсата на лекарства, които застрашават живота на бременни жени и неродените им деца Петър Москов, Министър на здравеопазването 09/01/2017 неотговорено
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА Относно прилагането на Закона спрямо трафикантите Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 09/01/2017 неотговорено
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА Относно екстрадицията на Хуриет Сюлейманов Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 09/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно състояние и напредък на проучването на Античния храм, открит през 2015 г.в резервата "Августа - Траяна" в Стара Загора Вежди Рашидов, Министър на културата 09/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно състояние и полагани грижи за уникалната тракийска гробница край с. Караново, Новозагорско Вежди Рашидов, Министър на културата 09/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно тарифа, по която се таксуват обажданията на граждани на телефона за справки на НОИ Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 05/01/2017 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно проверка за вероятно осъществяван незаконен добив на инертни материали по поречието на р.Марица, община Садово, Пловдивско Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 05/01/2017 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно проверка за вероятно осъществяван незаконен добив на инертни материали по поречието на р.Марица, община Садово, Пловдивско Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 05/01/2017 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно субсидии за политическите партии за 2015 и 2016 г Владислав Горанов, Министър на финансите 04/01/2017 неотговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно държавна администрация, лицензионни и разрешителни режими Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 04/01/2017 неотговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно изграждане на тунел под прохода Петрохан Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 04/01/2017 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика Вежди Рашидов, Министър на културата 03/01/2017 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика Вежди Рашидов, Министър на културата 03/01/2017 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика Вежди Рашидов, Министър на културата 03/01/2017 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно изграждане на тунел под прохода Петрохан Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/01/2017 неотговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно изграждане на тунел под прохода Петрохан Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/01/2017 отговорено
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ Относно публикация във вестник "Галерия" със заглавие "Лукарски стреля по Румен Радев" Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 30/12/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно финансиране ремонт на храма "Св. Александър Невски" Владислав Горанов, Министър на финансите 29/12/2016 неотговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 28/12/2016 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ Относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 28/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 28/12/2016 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ Относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 28/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно поставяне на двойни мантинели на опасни завои по републиканската пътна мрежа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/12/2016 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно размер на средствата, разходвани за здраве за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2016 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 27/12/2016 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно отпуснати и общ брой инвалидни пенсии за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 27/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно предприети мерки за гарантиране безопасността на населението при превоз по ЖП на опасни товари през неселени места Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно възможна криза с доставките на газ в началото на 2017 г и предприетите мерки Теменужка Петкова, министър на енергетиката 27/12/2016 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно възможна криза с доставките на газ в началото на 2017 г и предприетите мерки Теменужка Петкова, министър на енергетиката 27/12/2016 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно изграждане на паметник на св.княз Борис І - Покръстител в столицата Вежди Рашидов, Министър на културата 27/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно изграждане на паметник на св.княз Борис І - Покръстител в столицата Вежди Рашидов, Министър на културата 27/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно изграждане на паметник на св.княз Борис І - Покръстител в столицата Вежди Рашидов, Министър на културата 27/12/2016 отговорено
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ Относно полицейски проверки и разследвания срещу господин Георги Цветанов Георгиев - бивш кмет на Община Ботевград Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 23/12/2016 отговорено
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ Относно сключени договори между "Гора Инвест" АД и държавните горски предприятия и ловни стопанства през 2015г. и 2016г. Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 23/12/2016 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно изготвяне на проект на Програма за оценяване, финансиране на изграждане на нова и реконструкция и модернизация на съществуващата спортна база в българските училища Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 22/12/2016 неотговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Първична извънболнична дентална помощ Петър Москов, Министър на здравеопазването 22/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Специализирана извънболнична дентална помощ Петър Москов, Министър на здравеопазването 22/12/2016 отговорено
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ Относно предоставяне на концесия за добив на подземни богатства Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 22/12/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно обществени поръчки за рехабилитация на път в непосредствена близост до Атомната Електрическа Централа " Козлодуй" Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 22/12/2016 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно средства от европейските фондове, инвестирани в област Враца и община Мизия Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 22/12/2016 неотговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ Относно забавени плащания на практикуващите ветеринарни лекари по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016 г Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 21/12/2016 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно установени МПС без валиден винетен стикер и събираемост на наложените санкции през 2016 г Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 21/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно установени МПС без валиден винетен стикер и събираемост на наложените санкции през 2016 г Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 21/12/2016 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно изчистване на системата на ТЕЛК от хора с "фалшива" инвалидност Петър Москов, Министър на здравеопазването 21/12/2016 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно разширение на околовръстен път на гр. Пловдив от ПВ "Царацово" до връзката с пътя Пловдив - Асеновград Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/12/2016 неотговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Петър Москов, Министър на здравеопазването 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Петър Москов, Министър на здравеопазването 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Петър Москов, Министър на здравеопазването 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николай Ненчев, Министър на отбраната 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николай Ненчев, Министър на отбраната 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николай Ненчев, Министър на отбраната 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Вежди Рашидов, Министър на културата 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Вежди Рашидов, Министър на културата 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Вежди Рашидов, Министър на културата 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 20/12/2016 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 20/12/2016 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 20/12/2016 неотговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 20/12/2016 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 20/12/2016 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 20/12/2016 неотговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно Извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николина Ангелкова, министър на туризма 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно Извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николина Ангелкова, министър на туризма 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно Извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Николина Ангелкова, министър на туризма 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Божидар Лукарски, министър на икономиката 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Божидар Лукарски, министър на икономиката 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Божидар Лукарски, министър на икономиката 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 20/12/2016 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 20/12/2016 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 20/12/2016 неотговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Владислав Горанов, Министър на финансите 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Владислав Горанов, Министър на финансите 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Владислав Горанов, Министър на финансите 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/12/2016 неотговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/12/2016 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по &18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/12/2016 неотговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 20/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Даниел Митов, Министър на външните работи 20/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Даниел Митов, Министър на външните работи 20/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати Даниел Митов, Министър на външните работи 20/12/2016 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно осигуряване на достъп и охраняемост на морски плаж "Болата" в землището на с. Българево, общ. Каварна, разположен на територията на резерват "Калиакра", чрез възлагане на правомощия на областния управител на обл. Добрич Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 19/12/2016 неотговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно обективността на резултатите от приложението на рейтинговата система през 2016 г. за направление "Ветеринарна медицина" при Тракийски университет, Стара Загора Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 19/12/2016 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ Относно ОП "Развитие на селските райони 2007 -2013 г" Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 16/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 16/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство Даниел Митов, Министър на външните работи 16/12/2016 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно участие на въоръжените сили на Република България в преодоляването на кризата в с. Хитрино Николай Ненчев, Министър на отбраната 16/12/2016 отговорено
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ Относно участие на въоръжените сили на Република България в преодоляването на кризата в с. Хитрино Николай Ненчев, Министър на отбраната 16/12/2016 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ Относно развитие в отношенията между България и Русия в сферата на туризма Николина Ангелкова, министър на туризма 16/12/2016 неотговорено
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА Относно сключване на Рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване", чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България Петър Москов, Министър на здравеопазването 15/12/2016 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно надлез при село Казичене Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/12/2016 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 15/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 15/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 15/12/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно броя и оборота на ведомствените бензиностанции в България Владислав Горанов, Министър на финансите 15/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно броя и оборота на ведомствените бензиностанции в България Владислав Горанов, Министър на финансите 15/12/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно сигнали за многобройни нарушения на членове на ръководството на Професионалната гимназия по електтротехника и автоматика Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 15/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно брой извършени проверки на територията на общ. Ковачевци от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 15/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно брой извършени проверки на територията на общ. Земен от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 15/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно брой извършени проверки на територията на общ. Радомир от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 15/12/2016 отговорено
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно брой извършени проверки на територията на общ. Трън от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 15/12/2016 отговорено