Народно събрание на Република България

Студентска програма за законодателни проучвания „Студентската програма за законодателни проучвания“ в Народното събрание е създадена през 1999 г. От тогава насам тази програма извървя дълъг път, натрупа много опит и се утвърди като неизменна част от парламентарната администрация

Целта на програмата е информационно осигуряване на законотворческия процес и създаване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти – бъдещи политици и експерти в публични институции. Нейната основна дейност е пряко свързана със законодателната инициатива на парламентарната институция. Във връзка с изготвянето и разглеждането на нови законопроекти, изменения и допълнения на съществуващи закони се разработват обширни обективни проучвания и правят аналитични обобщения по различни теми, свързани със законодателството в Народното събрание. Към момента са разработени 182 проучвания.

Резултатите показват, че разработването на законодателни проучвания е свързана с двустранната полза - както за законодателната дейност в парламента, така и за добиването на професионалната квалификация на стажантите - законодателни сътрудници.

Голяма част от студентите, участвали през годините в "Студентската програма за законодателни проучвания", в момента работят като юристи, експерти в различни институции или преподаватели във ВУЗ.

Назад