РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАЖАНТИ КЪМ ПРОГРАМАТА, 


Стажантите - законодателни сътрудници се приемат след подбор по документи и интервю.

Кандидатите за участие в Програмата трябва да отговарят на следните условия
:

 1. да са студенти от четвърти или пети курс, дипломанти или млади специалисти в някоя от областите: право, политология, международни отношения, публична администрация и др.;
 2. да владеят чужди езици (минимум един; повече от един би било предимство); 
 3. да имат компютърна грамотност;
 4. да са запознати с юридическата терминология;
 5. да имат добро представяне по време на учебния процес.
 При кандидатстване за участие в Програмата се изискват следните документи:
 1. формуляр за кандидатстване по приложения образец
 2. автобиографична справка;
 3. кратко мотивирано писмо за участие;
 4. академична справка или копие от страниците с нанесени оценки от студентската книжка;
 5. снимка - 1 бр.;
 6. сертификат за владеене на чужд език. 

Конкретните дати се съобщават в INTERNET-страницата на Програмата и се разгласяват с обяви в Софийския университет, УНСС, Софийски градски съд и др.

Назад