Избери видео плеър
Пленарни заседания
Заседания от комисии
Пряко предаване на заседание на Комисия по вероизповеданията и правата на човека – 25/07/2017, 14:00

Пряко предаване на заседание на – 24/07/2017, 14:00

Видео
Външен плеър Гледайте с външен плеър (Windows Media Player / VLC player)
Информация
Тук можете да наблюдавате на живо пленарните заседания на Народното събрание. Те се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани.