Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
четвъртък, 13/08/2020
  • 09:00 Пленарно заседание (извънредно заседание)
  • 09:00

    Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на парламента на 13 август 2020 г., четвъртък, от 9.00 часа. Разпореждането за свикване на заседанието е на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 46, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

    Заседанието ще се проведе в пленарната зала в сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2.

Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
НЦПИ
НЦПИ
Национален център за парламентарни изследвания
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг