Народно събрание
Първо и последно заседание
Брой депутати 
Председател

Учредително
 
10.02.1879-16.04.1879
 
231

Антим I

1 В Н С

17.04.1879-26.06.1879

 231

Антим I
1 О Н С
21.10.1879-24.11.1879
158
Петко Каравелов
2 О Н С
23.03.1880-18.12.1880
172
Петко Каравелов
(23.03.1880-26.03.1880)

Петко Р. Славейков
(26.03.1880-28.11.1880)

Никола Сукнаров
(29.11.1880-18.12.1880)
2 В Н С
01.07.1881
307
Тодор Икономов
3 О Н С
10.12.1882-25.12.1883
47
Симеон 
Варненско-Преславски
Митрополит
(11.12.1882-08.09.1883)

Димитър Греков
(09.09.1883-25.12.1883)
4 О Н С
27.06.1884-06.09.1886
195/286
Петко Каравелов
(27.06.1884-30.06.1884)

Стефан Стамболов
(30.06.1884-26.08.1886)

Георги Живков
(01.09.1886-06.09.1886)
3 В Н С
19.10.1886-03.08.1887
493
Георги Живков
(19.10.1886-01.11.1886)

Димитър Тончев
(22.06.1887-03.08.1887)
5 О Н С
15.10.1887-17.12.1889
285
Димитър Тончев
(15.10.1887-12.12.1888)

Захарий Стоянов
(13.12.1888-06.09.1889)

Панайот Славков
(22.10.1889-17.12.1889)
6 О Н С
15.10.1890-15.12.1892
276
Панайот Славков
(15.10.1890-12.12.1892)

Димитър Петков
(14.12.1892-15.12.1892)
4 В Н С
03.05.1893-17.05.1893
577
Димитър Петков
7 О Н С
15.10.1893-21.12.1893
145
Димитър Петков
(15.10.1893-19.11.1893)

Георги Живков
(20.11.1893-01.08.1894)
8 О Н С
15.10.1894-04.02.1896
149
Теодор Теодоров
9 О Н С
01.12.1896-19.12.1898
159
д-р Георги Янколов
(01.12.1896-19.12.1898)
10 О Н С
16.05.1899-29.11.1900
169
д-р Димитър Вачов
(16.05.1899-01.10.1899)

Жечо Бакалов
(18.10.1899-29.11.1900)
11 О Н С
22.02.1901-23.12.1901
166
Иван Ев. Гешов
(22.02.1901-25.10.1901)

Марко Балабанов
(25.10.1901-23.12.1901)
12 О Н С
22.04.1902-31.03.1903
188
Драган Цанков
13 О Н С
02.11.1903-22.12.1907
189
д-р Петър Стайков
(02.11.1903-30.01.1904)

д-р Тодор Гатев
(20.10.1904-15.10.1905)

д-р Петър Гудев
(17.10.1905-02.03.1907)

Добри Петков
(05.03.1907-18.04.1908)
14 О Н С
15.06.1908-15.02.1911
203
Христо Славейков
(15.06.1908-15.09.1910)

д-р Петър Ораховац
(15.10.1910-15.02.1911)
5 В Н С
09.06.1911-09.07.1911
414
д-р Стоян Данев
15 О Н С
15.10.1911-23.07.1913
213
д-р Стоян Данев
(15.10.1911-01.06.1913)

Иван Ев. Гешов
(26.06.1913-23.07.1913)
16 О Н С
19.12.1913-31.12.1913
204
д-р Димитър К. Вачов
17 О Н С
20.03.1914-15.04.1919
257
д-р Димитър К. Вачов
18 О Н С
02.10.1919-20.02.1920
237
Найчо Цанов
(отказал се)
19 О Н С
15.04.1920-11.03.1923
232
Александър Ботев
(15.04.1920-24.06.1921)

Недялко Атанасов
(04.11.1921-11.03.1923)
20 О Н С
21.05.1923-11.06.1923
245
Александър Ботев
(21.05.1923-11.06.1923)
21 О Н С
09.12.1923-15.04.1927
267
д-р Тодор Кулев
(09.12.1923-04.01.1926)

Александър Цанков
(05.01.1926-15.04.1927)
22 О Н С
19.06.1927-18.04.1931
275
Александър Цанков
(19.06.1927-15.05.1930)

Никола Найденов
(21.05.1930-18.04.1931)
23 О Н С
20.08.1931-19.05.1934
283
Стефан Стефанов
(20.08.1931-12.10.1931)

Александър Малинов
(15.10.1931-18.05.1934)
24 О Н С
22.05.1938-27.04.1939
160
Стойчо Мошанов
25 О Н С
24.02.1940-23.08.1944
160
Никола Логофетов
(24.02.1940-16.05.1941)

Христо Калфов
(16.05.1941-23.08.1944)
26 О Н С
15.12.1945-28.09.1946
279
Васил Коларов
(15.12.1945-06.11.1946)
6 В Н С
07.11.1946-21.10.1949
465
(375)
Васил Коларов
(07.11.1946-08.12.1947)

Бюро
Райко Дамянов 
(09.12.1947-21.10.1949)

Президиум
д-р Минчо Нейчев 
(09.12.1947-16.01.1950)
1 (27) Н С
17.01.1950-02.11.1953
239
Бюро
Фердинанд Козовски
Президиум
д-р Минчо Нейчев 
(18.01.1950 -27.05.1950)

Георги Дамянов
(27.05.1950-13.01.1954)
2 (28) Н С
14.01.1954-11.12.1957
249
Бюро
Фердинанд Козовски
Президиум
Георги Дамянов
(15.01.1954-12.01.1958)
3 29) НС
13.01.1958-04.11.1961
254
Бюро
Фердинанд Козовски
Президиум
Георги Дамянов
(13.01.1958-27.11.1958)

Димитър Ганев
(30.11.1958-14.03.1962)
4 (30) Н С
15.03.1962-08.12.1965
321
Бюро
Фердинанд Козовски
(15.03.1962-12.09.1965)

Сава Гановски
(06.12.1965-08.12.1965)

Президиум
Димитър Ганев
(15.03.1962-20.04.1964)

Георги Трайков
(23.04.1964-10.03.1966)
5 (31) Н С
11.03.1966-18.05.1971
416
Бюро
Сава Гановски
Президиум
Георги Трайков
(11.03.1966-06.07.1971)
6 (32) Н С
07.07.1971-09.03.1976
400
Георги Трайков
(07.07.1971-27.04.1972)

д-р Владимир Бонев
(27.04.1972-09.03.1976)
7 (33)Н С
15.06.1976-07.04.1981
400
д-р Владимир Бонев
8 (34) Н С
16.06.1981-21.03.1986
400
Станко Тодоров
9 (35) Н С
17.06.1986-03.04.1990
400
Станко Тодоров
7 В Н С
10.07.1990-02.10.1991
400
Николай Тодоров
(17.07.1990-02.10.1991)
36 Н С
04.11.1991-17.10.1994
240
Стефан Савов
(04.11.1991-24.09.1992)

Александър Йорданов
(05.11.1992-17.10.1994)
37 Н С
12.01.1995-13.02.1997
240
Благовест Сендов
38 Н С
07.05.1997- 19.04.2001
240
Йордан Соколов
39 Н С
05.07.2001 -17.06.2005
240
проф. Огнян Герджиков
(05.07.2001 - 04.02.2005)
доц. Борислав Великов
(23.02.2005-17.06.2005)
40 Н С
11.07.2005 - 25.06.2009
240
Георги Пирински
(11.07.2005 - 25.06.2009)
41 Н С
14.07.2009 - 14.03.2013
240
Цецка Цачева
42 Н С
21.05.2013 - 05.08.2014
240
Михаил Миков
43 Н С
27.10.2014 - 26.01.2017
240
Цецка Цачева
44 Н С
19.04.2017
240
Димитър Главчев
(19.04.2017 - 17.11.2017)
Цвета Караянчева
(17.11.2017 - 26.03.2021)