Заседания
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
14/12/2018, 11:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ДНЕВЕН РЕД:

1. На основание и при условията на Раздел III от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, приети на 25.10. 2018 г. от Народното събрание и обнародвани в ДВ бр. 90 от 30.10.2018 г., ще се проведе изслушване на допуснатите съгласно списъка кандидати.

Заседанието ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми