Новини
Изслушване на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация
18/07/2017
Изслушването на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация пред Комисията по вероизповеданията и правата на човека ще се проведе на 25.07.2017 г.(вторник) от 14.00 часа в зала Изток, пл. Народно събрание 2.

2017

Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми