Заседания
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
25/07/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
Изслушване на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация
    Форма за търсене
    Ключова дума

    2017

    Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми