Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
  • Дата на раждане : 03/01/1947 Ямбол, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: kornesov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
зам.-председател 29/07/2009 - 10/12/2009
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 10/12/2009 - 09/06/2010
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
зам.-председател 09/06/2010 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Куба
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/06/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приложение на чл. 7, ал.3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
Писмен отговор на 04/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отхвърлени парични обещетения на граждани по чл. 7, ал.3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
Писмен отговор на 25/06/2010.
17/09/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на завод за преработка на битовите отпадъци в София.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
13/05/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно осъдените лица с наказание "доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна".
Писмен отговор на 13/05/2011.
30/09/2011
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно конкретно приложение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Писмен отговор на 30/09/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС