Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
  • Дата на раждане : 28/01/1968 Плевен, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: pkouroumbashev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/10/2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно привличане на нови инвеститори в проекта АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 23/10/2009.
06/11/2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансиране на проекта АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 06/11/2009.
06/11/2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за избор на инвеститори на АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 06/11/2009.
13/11/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката и ремонт на първокласен път, който е резервен вариант на магистрала "Хемус".
Писмен отговор на 13/11/2009.
20/11/2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за намиране на инвеститори за каскада "Горна Арда" и икономическа целесъобразност на проекта.
Писмен отговор на 20/11/2009.
20/11/2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй".
Писмен отговор на 20/11/2009.
20/11/2009
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно неизплатени компенсации след наводнението в с. Долни Богров през 2005 г..
Писмен отговор на 20/11/2009.
11/12/2009
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно изпълнението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.
Отговорено в зала на 11/12/2009.
27/11/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно охрана на частно парти от служители на МВР.
Отговорено в зала на 27/11/2009.
15/01/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно въвеждане на забрана за строителство на електроцентрали, базирани на възобновяеми енергийни източници.
Отговорено в зала на 15/01/2010.
26/02/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно издаване на лиценз за 80-мегаватов соларен парк на AES от ДКЕВР.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
26/03/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно указание на НАП за високи осигурителни прагове на малките фирми.
Писмен отговор на 26/03/2010.
12/03/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно приложението на Закона за генетично модифицирани организми.
Отговорено в зала на 12/03/2010.
30/04/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ползване на правителствен самолет за частни посещения.
Писмен отговор на 30/04/2010.
28/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно поети ангажименти, съгласно Закона за здравното осигуряване.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
11/06/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно самоволно тълкуване и прилагане на Закона за движение по пътищата от страна на СДВР.
Отговорено в зала на 11/06/2010.
11/06/2010
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по отношение на финансиране на общините - от държавния бюджет и заемни средства.
Отговорено в зала на 11/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Отговорено в зала на 25/06/2010.
30/07/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно строителни дейности по реализацията на проект "Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез изграждане на девет МВЕЦ в руслото на реката, на територията на общините Своге и Мездра".
Писмен отговор на 30/07/2010.
30/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителни дейности по реализацията на проект "Енергийно оползотворяване на р. Искър чрез изграждане на девет МВЕЦ в руслото на реката, на територията на общините Своге и Мездра".
Писмен отговор на 30/07/2010.
10/09/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно закриване на държавен балет "Арабеск".
Отговорено в зала на 10/09/2010.
03/09/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проект "Горна Арда".
Отговорено в зала на 03/09/2010.
10/09/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
17/09/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно предложение за отмяната на разпореждане № 2136 от 10 декември 1960 г. на МС.
Писмен отговор на 17/09/2010.
15/10/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно публикувани технически данни на допустимата апаратура по ОП "Регионално Развитие" на сайта на Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 15/10/2010.
08/10/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предложение за отмяната на разпореждане № 2136/10.12.1960 г. на МС.
Писмен отговор на 08/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно реакцията в пресата и писмени документи до НС, оспорващи резултатите от конкурса за проектиране на Съвременен музеен център в кв. 500, м. Центъра, по плана на гр. София /Българския лувър/.
Писмен отговор на 15/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно реакция срещу Постановление 152 и избора на вр.и.д. директор на новосъздадения Театрално-музикален продуценски център от обединението на Варненска опера и Драматичен театър "Стоян Бъчваров", в гр. Варна.
Отговорено в зала на 15/10/2010.
05/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно транспортирането и депонирането на незаконно складирани бали с отпадъци на територията на Софийска община.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
05/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно отхвърляне на проекта "Интегрирана система за преработка на битови отпадъци за Столична община" от Европейската комисия и необходимост от преработване на анализа на вариантите за избор на технология.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
12/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно издадено от Министерство на околната среда и водите комплексно разрешително за експлоатация на депо за неопасни отпадъци "Суходол".
Писмен отговор на 12/11/2010.
10/12/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно писмо на председателя на Европейската комисия г-н Жозе Барозу до министър-председателя на Република България Бойко Борисов.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
10/12/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно посещение на българска делегация на кинофестивала във Венеция.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
10/12/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно промени в Закона за филмовата индустрия, приети чрез Закона за държавния бюджет.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
11/02/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно пътуването на правителствена делегация до Бразилия.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
11/03/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно назначаването на Консултативната комисия по генетично-модифицирани организми.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
11/03/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно резултатите от проверката на имотите и доходите на вицепремиера и министър на вътрешните работи от НАП.
Писмен отговор на 11/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно разпоредена проверка на ДАНС относно разработка на сина на Ваньо Танов, директор на Агенция " Митници ".
Отговорено в зала на 18/03/2011.
19/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно кадровата политика в структурите на Министерството на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно жалба от д-р Карина Сълова с вх. № М 18 8239/30.11.2010 г.
Писмен отговор на 25/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно заповед за дисциплинарно уволнение на д-р Карина Сълова - директор на ЦСМП - гр. Враца.
Писмен отговор на 25/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно компенсиране и заплащане на полагания от държавните служители в Министерството на вътрешните работи извънреден и нощен труд.
Отговорено в зала на 25/03/2011.
13/05/2011
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно пропуска за нотификация пред Европейската комисия на държавна помощ за българската филмова индустрия.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно осигуряване финансиране, съгласно чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, след решението на Конституционния съд за отпадане на § 83 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено мотивирано становище от Европейската комисия до България заради неизпълнение на изискванията на Директива 2009/41/ЕО, касаеща дейностите, свързани с генетично модифицирани организми.
Писмен отговор на 13/05/2011.
24/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно гласуване на българските представители в Регулаторната комисия по хранителни вериги и здравето на животните по предложение на ЕК за разрешаване в ЕС на вноса на неодобрени за внос ГМ фуражи, с праг на замърсяване 0,1 %.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
27/05/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно издаване на учебник "Човек и общество", на издателство "Просвета", за 4-ти клас.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
27/05/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно заповед на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов Р 102 от 26.04.2011г. за създаване на проект за Национална стратегия на филмовата индустрия.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
27/05/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансиране от ПУДООС на проекти на общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разходването на средства от държавния бюджет за субсидиране на политическите партии и коалиции.
Писмен отговор на .
15/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разпределението на средствата от държавния бюджет за субсидирането на политическите партии.
Писмен отговор на 15/07/2011.
02/09/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно разрешение за проучване за находища на шистов газ.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
02/09/2011
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за управление на природните и национални паркове в България.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Разград.
Писмен отговор на 16/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Търговище.
Писмен отговор на 16/09/2011.
09/09/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дарение на 236 автомобила "Опел Астра" на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 09/09/2011.
09/09/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на правителството по отношение на дарения, получавани от Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 09/09/2011.
30/09/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно стартирала процедура от 27 януари 2011 г. от Европейската комисия за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС срещу България поради не въвеждане в срок на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви в българското законодателство.
Писмен отговор на 30/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно балирани твърди битови отпадъци в Ловешкото депо.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
14/10/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно предизборна среща между служители на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. АННА-ВАРНА" и кандидата за кмет от ПП ГЕРБ - г-н Кирил Йорданов.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
11/11/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разходване на средствата на държавни дружества за финансиране на футболни клубове.
Отговорено в зала на 11/11/2011.
09/12/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно нерегламентирано внесен фалшив сертификат за краен потребител в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
09/12/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на решение на Министерския съвет.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
20/01/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сключени през 2011 г. договори за текущ ремонт, поддръжка и снегопочистване на 20 000 км. пътна мрежа.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно създаването на временен кризисен щаб за преодоляване на критични ситуации при извънредни метеорологични условия.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
03/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно внасяне на фалшив сертификат от неоторизирано лице, високопоставен служител в държавната администрация, в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.
Писмен отговор на 03/02/2012.
24/02/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
Писмен отговор на 24/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно компетентност и квалификация на председателя на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
02/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 02/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и негови държави-членки, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати, одобрено от Министерски съвет на 16 ноември 2011 г.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно договор между министерство на земеделието и храните и адвокатски дружества.
Писмен отговор на 09/03/2012.
02/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно заповед за претърсване в имот на г-н Илия Илиев.
Отговорено в зала на 02/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно създаден дефицит на пазара на яйца.
Писмен отговор на 23/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпореждане с материални активи на "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 23/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обявена обществена поръчка от Министерски съвет, на стойност 60 млн. и 400 хил. лв.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
27/04/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разходите по периодичните проверки, доставката, монтажа, поддържането и ремонта на индивидуалните водомери.
Отговорено в зала на 27/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпореждане с материални активи на "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 06/04/2012.
11/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно предприети мерки за обезпечаването сигурността, живота и здравето на гражданите от изравнителния басейн в гр.Асеновград.
Отговорено в зала на 11/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно липса на вода за напояване на земеделска продукция.
Писмен отговор на 04/05/2012.
15/06/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно грубо използване на вестник "Българска армия" за политическа пропаганда.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
14/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
20/07/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно критериите за назначаване на председател на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
14/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обществена поръчка за внедряване на софтуер за моментни състояния, аудио и видео комуникация, и обществена поръчка за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проверка на подписка за произвеждане на национален референдум.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разходите на Авиоотряд 28 за 2011 г.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
02/11/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно дейността на "Алианс" ЕООД.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно контрола, който упражнява Министерството на културата върху процеса на реставрация на националния паметник на културата - паметника на Цар Освободител.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС