Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
  • Дата на раждане : 24/10/1956 Пазарджик, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: e.michaylova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
зам.-председател на НС 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Албания
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Индия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - САЩ
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Япония
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/10/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно издадени от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури документи с невярно съдържание.
Писмен отговор на 23/10/2009.
06/11/2009
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството спрямо незадоволителната дейност на контролните органи.
Отговорено в зала на 06/11/2009.
30/07/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
25/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащане на средства за селскостопанската 2009/2010 г. от директните плащания на площ от Европейския съюз и националните доплащания.
Писмен отговор на 25/02/2011.
01/04/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действия на Министерството на земеделието и храните за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни земи и гори.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
13/01/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС