Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
  • Дата на раждане : 17/07/1977 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;испански;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kamen.petkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Независими
член 10/12/2010 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Мексико
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Молдова
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/04/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно наемната практика на Министерството на правосъдието.
Отговорено в зала на 08/04/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС