Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
  • Дата на раждане : 18/03/1973 Пловдив, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;руски;сръбски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: k.cipov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
зам.-председател 29/07/2009 - 14/11/2012
Група за приятелство България - Чехия
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
03/06/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно спазване изискванията на Закона за дипломатическата служба при задгранично назначение на служители в задгранично представителство.
Писмен отговор на 03/06/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС