Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
 • Дата на раждане : 18/03/1973 Пловдив, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски;френски;руски;сръбски;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: k.cipov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 29/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
  зам.-председател 29/07/2009 - 14/11/2012
  Група за приятелство България - Чехия
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  03/06/2011
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно спазване изискванията на Закона за дипломатическата служба при задгранично назначение на служители в задгранично представителство.
  Писмен отговор на 03/06/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС