Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
 • Дата на раждане : 26/03/1955 Търговище, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
 • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
 • Участие в предишно НС: 38 НС; 40 НС;
 • E-mail: Takorov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Австрия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Австралия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/10/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изпълнение на чл. 245, ал. 1, т. 7, буква "д" на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 23/10/2009.
  19/02/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отглеждането на генно модифицирани организми в България.
  Отговорено в зала на 19/02/2010.
  12/02/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, чрез замяна със земеделски земи - частна собственост.
  Писмен отговор на 12/02/2010.
  19/02/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промяна в предназначението на земеделски земи.
  Писмен отговор на 19/02/2010.
  05/03/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно незаконен внос на цигари "Виктори" на Пристанище Варна.
  Отговорено в зала на 05/03/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спиране на всички ремонти на републиканската пътна мрежа.
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно скандала около лобистката поправка в Закона за автомобилните превози, внесен от Министерски съвет на 9 април 2010 г. и оттеглен на 25 май 2010 г.
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно качествата на апликационната форма, с която се кандидатства за средства по ОП "Околна среда" за изграждане на завод за преработка на битови отпадъци в гр. София.
  Писмен отговор на 08/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно забавянето при изграждането на завода за преработка на битови отпадъци в гр.София.
  Писмен отговор на 08/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно съмнения за корупционна практика при издаването на свидетелства за правоуправление на МПС и търговия с влияние в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  15/10/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно автобуси, необходими за ученическите превози в Република България.
  Писмен отговор на 15/10/2010.
  19/11/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сключени договори с Министерството на околната среда и водите.
  Писмен отговор на 19/11/2010.
  21/01/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно освобождаването на младши инспектор от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения управленски състав на холдинг БДЖ ЕАД.
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения управленски състав на Националната компания "Железопътна инфраструктура".
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения управленски състав на Националната компания "Железопътна инфраструктура".
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно командировки на министри през периода 1 януари 2010 - 21 януари 2011 г..
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно действия на служители в "Български пощи" ЕАД със сериозни последствия за конкретни съдебни дела и заинтересованите по тях страни.
  Писмен отговор на 27/05/2011.
  03/06/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно подкрепа за създаване и развитие на микропредприятие.
  Писмен отговор на 03/06/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Разград.
  Писмен отговор на 16/09/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Търговище.
  Писмен отговор на 16/09/2011.
  18/11/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на 150 пътнически влака от разписанието на БДЖ за 2011 г.
  Отговорено в зала на 18/11/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно рекламни кампании на Министерството на околната среда и водите.
  Писмен отговор на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рекламни кампании на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 13/01/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно технически паспорти на строежите в Република България.
  Отговорено в зала на 27/04/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на с. Петреш, община Павликени, област Велико Търново.
  Писмен отговор на 23/03/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажба в търговски обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г.).
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пътнически превози в БДЖ.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на АМ "Хемус".
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно възлагането и изпълнението на договори за заснемане и контролно замерване на площи в ски зона с център Банско.
  Отговорено в зала на 28/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническия паспорт на автомагистрала "Хемус".
  Писмен отговор на 02/11/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническия паспорт на АМ "Хемус" в участъка София - Правец.
  Писмен отговор на 23/11/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сметището в кв. Суходол, Столична община.
  Отговорено в зала на 23/11/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно осъществяване на инвестиционно предложение "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", имот № 000236, район Кремиковци, с възложител Столична община.
  Отговорено в зала на 23/11/2012.
  08/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, общ. Търговище.
  Отговорено в зала на 08/02/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на строително-монтажни работи по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778.
  Отговорено в зала на 08/02/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на мост на път І-5 на пътя Русе - Бяла - В. Търново - София.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно извършване на ремонти в училищата по време на учебния процес.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно командировки на вицепремиерите и на главните секретари на Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС