Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
  • Дата на раждане : 14/05/1978 Хасково, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: delian.dobrev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 19/05/2011
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 29/07/2009 - 14/07/2010
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/11/2009
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на постановления на Министерския съвет за предоставяне на бюджетни средства за увеличаване капитала на "Българския енергиен холдинг" ЕАД.
Отговорено в зала на 27/11/2009.
27/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-726/23.09.2009 г.
Писмен отговор на 27/05/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС