Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
 • Дата на раждане : 02/12/1965 Ямбол, България
 • Професия: инженер;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: aleksandar.stoykov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Афганистан
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Пакистан
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Словакия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Чехия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на необходимите средства за реконструкция на път ІІ-53 „граница с ОПУ Сливен – о.п. Ямбол – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница с ОПУ Бургас”, път ІІІ-536 „о.п. Ямбол – Роза – Ботево – Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец” и на път І-7 „Маршал – об.п. Ямбол – Лесово – граница с Р Турция.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС