Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ
АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ
  • Дата на раждане : 10/10/1965 Ямбол, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anastas.anastasov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/07/2010
41-о Народно събрание
зам.-председател на НС 14/07/2010 - 01/11/2012
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 01/11/2012
Група за приятелство България - Канада
председател 23/10/2009 - 01/11/2012
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на необходимите средства за реконструкция на път ІІ-53 „граница с ОПУ Сливен – о.п. Ямбол – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница с ОПУ Бургас”, път ІІІ-536 „о.п. Ямбол – Роза – Ботево – Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец” и на път І-7 „Маршал – об.п. Ямбол – Лесово – граница с Р Турция.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС