Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
  • Дата на раждане : 28/03/1956 Ямбол, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ognyan.peychev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Независими
член 26/05/2011 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
зам.-председател 29/07/2009 - 15/06/2011
Група за приятелство България - Афганистан
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Дания
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/10/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно промени в Закона на камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Закон за Камарата на строителите.
Отговорено в зала на 16/10/2009.
15/01/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно съдбата на Помощно училище "Иван Вазов" - гр. Ямбол.
Писмен отговор на 15/01/2010.
21/05/2010
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно допуснати нарушения по изпълнение на проект по програма ФАР от община Ямбол и извършени плащания.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
21/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно регистрацията по ЗДДС на вещите лица към съдебната система.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
09/07/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно проблемите по заплащането на извършеното строителство на обект "ФОС Ново село".
Отговорено в зала на 09/07/2010.
05/11/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект на Наредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
Писмен отговор на 05/11/2010.
11/11/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно приети промени в Закона за опазване на земеделските земи.
Писмен отговор на 11/11/2011.
01/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно документите и декларациите, във връзка с разпределянето на държавната субсидия за политическите партии.
Писмен отговор на 01/06/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС