Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
 • Дата на раждане : 21/07/1958 Варна, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: liliya.hristova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 25/01/2012 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/09/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно съгласуване и утвърждаване на критериите за оценяване и акредитация и за следакредитационно наблюдение на висшите училища в Република България.
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  21/12/2012
  Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриването на ж.п гара Вълчи дол.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС