Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
  • Дата на раждане : 08/12/1962 с. Иваново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 06/06/2012 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нотифицирана държавна помощ.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
01/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
16/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно критерии за конкурс на обществена поръчка по програма "Благотворителност".
Отговорено в зала на 16/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност".
Отговорено в зала на 16/11/2012.
07/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно качество и безопасност на предлаганите в търговската мрежа колбаси.
Отговорено в зала на 07/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно доклад на Световна банка за глобалното затопляне.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
01/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път Бяла - Свищов.
Писмен отговор на 01/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІІ-2102 Сливо поле - Черешово - Борисово.
Писмен отговор на 01/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на мост на път І-5 на пътя Русе - Бяла - В. Търново - София.
Писмен отговор на 08/02/2013.
01/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно работата на депото за твърди битови отпадъци в гр. Смолян.
Писмен отговор на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС