Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 29/01/1958 Добрич, България
  • Професия: преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: %;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 17/10/2012 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС