Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
  • Дата на раждане : 10/06/1929 София, България
  • Професия: друга;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 39 НС;


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по културата
член 24/08/2005 - 25/06/2009
Комисия по парламентарна етика
зам.-председател 07/07/2006 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС