Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АРИФ САМИ АГУШ
АРИФ САМИ АГУШ
  • Дата на раждане : 27/04/1953 с.Сандрово, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: немски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Движение за права и свободи" 14.07%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по енергетиката
член 24/08/2005 - 25/06/2009
Комисия по парламентарна етика
зам.-председател 24/08/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС