Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
  • Дата на раждане : 24/11/1956 Бяла, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: plamen.nunev@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 21/05/2013
42-ро Народно събрание
временен парламентарен секретар 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно извършване на полицейска регистрация на физически лица, привлечени в качеството на обвиняеми по реда на НПК и заемащи висши държавни длъжности.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно проведена операция на Министерството на вътрешните работи на 23 и 24 юли 2013 г., по извеждане на министри и народни представители от сградата на Народното събрание, и действия на щаба по провеждане на операцията.
Отговорено в зала на 13/09/2013.
25/10/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на ръководството на Министерството на вътрешните работи по повод перспективите пред Сигнално-охранителната дейност, осъществявана от структурите на вътрешното министерство.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно очертаваща се тенденция за завишаване броя на въоръжените грабежи на територията на страната.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно спазването на изискванията за компенсиране на работата, извън редовното работно време в Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
17/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно зачестил и нараснал ръст на противозаконно отнемане на автомобили.
Отговорено в зала на 17/01/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС