Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
  • Дата на раждане : 20/05/1961 ,
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: plamen.slavov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Монголия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Украйна
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/07/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно състоянието на "Вазовските машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот и мерките за стабилизирането и оздравяването на дружеството.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
13/09/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно добив на дървесина в България.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно дейността на горските предприятия.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно оценка на заменени поземлени имоти в горски територии.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно финансовото и икономическо състояние на "Интендантско обслужване" ЕАД.
Отговорено в зала на 13/09/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС