Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
  • Дата на раждане : 24/11/1978 Ихтиман, България
  • Професия: финансист;
  • Езици: английски;френски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: s.tanchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Нечленуващи в ПГ
член 10/12/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 11/09/2013 - 16/01/2014
Група за приятелство България - Аржентина
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС