Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 • Дата на раждане : 28/09/1958 Карнобат, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: svetla.piralkova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Италия
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  28/06/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно финансови задължения към "Екарисаж Брамас 96".
  Писмен отговор на 28/06/2013.
  28/06/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно наказателна процедура за използване на пестициди без сертификат за прилагане на територията на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 28/06/2013.
  12/07/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно действието на лобистките текстове в Закона за горите.
  Отговорено в зала на 12/07/2013.
  12/07/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на чл. 46 "б" и чл. 46 "г", ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  Отговорено в зала на 12/07/2013.
  12/07/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно системата на държавни помощи в земеделието за 2013 г.
  Отговорено в зала на 12/07/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г.
  Отговорено в зала на 20/09/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно продажба на урбанизирани територии на основание чл. 79 от Закона за горите.
  Писмен отговор на 25/10/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно усвояването на средствата по мярка 511 "техническа помощ" от ПРСР.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  07/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  17/01/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство.
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно дейността Северозападното държавно предприятие ДП - Враца.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно дейността на Северноцентралното държавно предприятие - ДП Габрово.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно прилагането на мярка 214 от "Агроекологични плащания" от ПРСР за 2014 г.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС