Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
  • Дата на раждане : 01/08/1968 с. Николаевка, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: r.riza@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Кувейт
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Турция
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно извършване на ремонтни дейности на път III - 208 от км 51+130 до км 94+231, за територията на общ. Руен.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС