Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
  • Дата на раждане : 12/11/1962 Ивайловград, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stefan.tanev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден", общ. Маджарово, Хасковска област.
Писмен отговор на 11/10/2013.
22/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно съществуващи забрани по НАТУРА 2000 за разрешаване на сеч и почистване на пасища и мери на територията на община Тополовград.
Писмен отговор на 22/11/2013.
20/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно неизпълнение на проект BG161РО001/2.1. - 01/2007/001-029 ЛОТ 29 "Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково - Минерални бани и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево" по Оперативна програма "Регионално развитие".
Отговорено в зала на 20/12/2013.
28/03/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно забавени плащания по Проект BG051PO001-5.1.04-0031 "Помощ и подкрепа", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Писмен отговор на 28/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС