Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 25/10/1973 Карнобат, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: S.Ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Япония
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно мерки за безопасно протичане на образователния процес в Национално средно общообразователно училище "София" и Целодневна детска градина № 72.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
11/04/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно методика за оценка за размера на обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в трасето на северна скоростна тангента на Софийски околовръстен път.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
28/02/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нарушение в БДЖ - Пътнически превози.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно наложената санкция по Закона за движение по пътищата през август 2013 г.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно фактите и обстоятелствата, свързани с установяване на административно нарушение по реда на Закона за движението по пътищата, извършено от народен представител.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно годишен финансов отчет на Национална електрическа компания - ЕАД за 2013 г. - първото тримесечие на 2014 г.
Писмен отговор на 30/05/2014.
13/06/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно прояви на самоуправство, лобизъм и неспазване на Закон за лова и опазване на дивеча от служители на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните.
Писмен отговор на 13/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно необходимостта от предприемане на мерки за недопускане на инциденти на ж.п. участък в непосредствена близост до ул."643" кв.Горна Баня.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС