Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
  • Дата на раждане : 24/01/1957 София, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 39 НС;
  • E-mail: kasabova@nt14.parliament.bg
Биография

Камелия Методиева Касабова е родена на 24 януари 1957 г. в гр. София.

През 1982 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, доцент по гражданско и търговско право в СУ “Св. Климент Охридски”.

Специализирала е банково дело в Швейцария, банково и борсово дело в САЩ и търговско право в СУ “Св. Климент Охридски”.

Автор е на десетки научни студии и статии в специализирани списания, както и на монографиите “Акции и способи за прехвърляне”, изд. 1999 и 2002 г. и “Облигациите по българското акционерно право”, изд. 2003 г. Съавтор е на книгата “Новите положения в търговското право”, изд. 2000 г.

<b>Основни етапи от професионалния й живот: </b>
Репортер в правното предаване “Добър ден” на Програма “Христо Ботев” на БНР.
Юрисконсулт, старши юрисконсулт в системата на Министерство на външната търговия.
Главен юрисконсулт, директор Направление “Правно” на БСИ “Минералбанк”.
Главен секретар на Асоциацията на търговските банки (изборна длъжност).
Адвокат в Софийска адвокатска колегия.
Заместник-председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара (БСК) и арбитър.

Към настоящия момент Камелия Касабова е заместник-председател на 40-тото Народно събрание и народен представител от ПГ на НДСВ. Член е на Комисията по правни въпроси.

Владее руски и английски език.

Омъжена, с едно дете.

Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 11/07/2005
40-то Народно събрание
зам.-председател на НС 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по правни въпроси
член 24/08/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС