Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
  • Дата на раждане : 12/04/1956 Хасково, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: smilyana.nitova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Индия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/09/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно значително забавяне и проблеми при изпълнение на строежа на АМ "Марица".
Писмен отговор на 20/09/2013.
18/10/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно финансиране на населени места /села/ под 2000 жители по Програма за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 18/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно разходване на 200 000 лв. за извършване на ремонтни дейности в бежански център - гр. Харманли.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието и ангажирането на гаранционна отговорност за пътен участък от републиканската пътна мрежа ІІІ класен път - 559, с. Полски градец - с. Светлина - гр. Тополовград - разклон с. Устрем.
Писмен отговор на 08/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно нарушаване на екологичното равновесие в района на землището на гр. Меричлери от добива на варовик от "Каолин" АД от кариера "Великан", общ. Димитровград.
Писмен отговор на 13/12/2013.
28/03/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно настаняването на хора с психически увреждания в Дом за стари хора в парк "Кенана", в гр. Хасково.
Писмен отговор на 28/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно реконструкцията на ГКПП "Капитан Андреево".
Писмен отговор на 14/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване със серен диоксид на Димитровград.
Писмен отговор на 28/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно получаване на субсидии за пасища и мери в землището на град Любимец, област Хасково и износ на дървесина.
Писмен отговор на 28/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно разширяване на кариера "Великан" край Меричлери, община Димитровград.
Писмен отговор на 28/03/2014.
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно реализиране на воден проект в Димитровград по Оперативна програма"Околна среда 2007 -2013 ".
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно възстановяване на мост край с. Винево, общ. Минерални бани, обл. Хасково.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС