Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
  • Дата на раждане : 19/06/1964 Враца, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: totyu.mladenov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Румъния
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно обявяване на част от републиканската пътна мрежа със статут "от национално значение".
Писмен отговор на 13/09/2013.
18/10/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно намеренията на правителството за премахване данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит и възможността за въвеждане на семейното подоходно облагане.
Писмен отговор на 18/10/2013.
01/11/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
25/10/2013
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
01/11/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
24/01/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно драстично намаления брой заети лица по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" за 2014 г.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
24/01/2014
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
07/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно ограничението в броя на леглата за диагностичен и лечебен престой в Центровете за кожно-венерически заболявания, съгласно Закона за лечебните заведения.
Писмен отговор на 07/02/2014.
28/02/2014
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно липса на достъп до цифрова ефирна телевизия.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на правителството за овладяване на битовата престъпност на територията на област Враца.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно възстановяване на формированието на гр. Враца.
Писмен отговор на 14/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно предприети мерки от правителството за намаляване на младежката безработица през първите три месеца на годината.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС