Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
 • Дата на раждане : 19/06/1964 Враца, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 6-ВРАЦА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: totyu.mladenov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Румъния
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно обявяване на част от републиканската пътна мрежа със статут "от национално значение".
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно намеренията на правителството за премахване данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит и възможността за въвеждане на семейното подоходно облагане.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  01/11/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  25/10/2013
  Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  18/10/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.
  Отговорено в зала на 18/10/2013.
  01/11/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  24/01/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно драстично намаления брой заети лица по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" за 2014 г.
  Отговорено в зала на 24/01/2014.
  24/01/2014
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г.
  Отговорено в зала на 24/01/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно ограничението в броя на леглата за диагностичен и лечебен престой в Центровете за кожно-венерически заболявания, съгласно Закона за лечебните заведения.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  28/02/2014
  Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно липса на достъп до цифрова ефирна телевизия.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на правителството за овладяване на битовата престъпност на територията на област Враца.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно възстановяване на формированието на гр. Враца.
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно предприети мерки от правителството за намаляване на младежката безработица през първите три месеца на годината.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС