Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 10/10/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: teodora.georgieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/09/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно изграждането на спортен център за хора със зрителни увреждания.
Писмен отговор на 20/09/2013.
11/10/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприетите мерки за сигурност за началото на новата академична 2013 - 2014 г.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актове за държавна собственост за Студентски град.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно актове за държавна собственост за Студентски град.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно възможността на Висшите учебни заведения да могат да кандидатстват по програмата за енергийна ефективност и обновяване на сградния фонд в ж.к. Студентски град в следващия програмен период 2014/2020.
Писмен отговор на 18/10/2013.
08/11/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 08/11/2013.
22/11/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 22/11/2013.
15/11/2013
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 15/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно Обект "Студентски стол - КУВ 1200" и обект "Модна къща "Рила" - Студентски град, гр.София.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно политиката за бъдещето на "Студентски столове и общежития" ЕАД.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно допълваща субсидия за народните читалища.
Писмен отговор на 22/11/2013.
28/02/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно бъдещето на "Студентски столове и общежития" ЕАД и информационната система, обслужваща настаняването в студентските общежития.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно основни функции и отговорности на МИП свързани с изработването на кадастрални карти на територията на Република България.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно какви мерки са редприети за нормативното регулиране на незаконните строежи.
Писмен отговор на 28/02/2014.
11/04/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС