Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
  • Дата на раждане : 26/05/1969 с. Жълт камък, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: t.naimov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Македония
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС