Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
  • Дата на раждане : 25/02/1968 Болярово, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
секретар на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Малта
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно проведена нерегламентирана проверка от общински служители във "В и К" ООД - Кърджали.
Писмен отговор на 18/10/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".
Отговорено в зала на 01/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно конфликт на интереси при назначаване на директор на дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали и липса на необходим професионален опит.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно прилагане на доброволна схема за подпомагане, "Обвързано с производството подпомагане", ОСП 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно усвоени средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013.
Писмен отговор на 28/02/2014.
13/06/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно прояви на самоуправство, лобизъм и неспазване на Закон за лова и опазване на дивеча от служители на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните.
Писмен отговор на 13/06/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС