Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
  • Дата на раждане : 26/08/1976 Бургас, България
  • Професия: преподавател;журналист;
  • Езици: турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: husein.hafizov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Индонезия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Мароко
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Пакистан
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Финландия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
24/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно нападение над български гражданин.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
14/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно вандалски посегателства над мюсюлмански храмове на територията на Република България.
Писмен отговор на 14/03/2014.
28/03/2014
Питане към Петър Стоянович, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата, отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно нападение над Джумая джамия.
Писмен отговор на 14/03/2014.
28/03/2014
Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изпълнение на "Препоръка на Съвета на ЕС относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки".
Отговорено в зала на 28/03/2014.
11/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно при обслужване на български граждани с турско-арабски имена в бюрата за съдимост, служителите в тези бюра изискват от гражданите да съобщават и българските си имена.
Отговорено в зала на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС